เราคือผู้เชี่ยวชาญด้าน Broadcast Solution และนวัตกรรมโซลาร์เซลล์

บริษัท ยู.เอวีไอที จำกัด เป็นบริษัท ที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มวิศวกร และ บุคลากร Broadcast and Professional ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี บริษัทฯ ได้ให้บริการให้คำปรึกษาและทำให้จินตนาการของลูกค้าเกิดเป็นรูปร่าง และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมากมายทั้งในประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งนี้บริษัทฯ ยังเป็นผู้นำเข้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในด้านการบริหารการจัดการสื่อ การผลิตคอนเทนต์ ตลอดจนนวัตกรรมด้านโซลาร์เซลล์

Since 2006

EXPERIENCE WORKING

Lastest Work

30+ PROJECTS

COMPLETED

Lastest Blog

NEWS & EVENT

and more!

OUR PARTNERS

Menu