โครงการหมู่บ้าน ไอลีฟ พระราม 2

 

โครงการหมู่บ้าน ไอลีฟ พระราม 2  นำสู่ “GO GREEN TOGETHER”

ติดตั้งระบบโซล่าเซลส์บ้านใหม่เฟสแรก 100 หลัง

ติดตั้งโดยทีมช่างผู้มีประสบการณ์กว่า 10 ปี

ควบคุมโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

 

 

                                    

Menu