พิธีเปิด Co-working and Learning Space มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

/

ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง สร้างเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้กับอนาตคของชาติ
#smartclassroom
#coworkingspace
#มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
#อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
Menu